Barn

 

Med stor erfarenhet i arbetet med barn, kan jag erbjuda:

*Dramagrupper för barn

*Lekinspiratör till enskilt barn och grupp

*Handledning coach utifrån barnets perspektiv.

      

Utifrån min breda erfarenhet och kunskap, kan jag också erbjuda individanpassat stöd och lösningar utifrån behov och önskemål.

 

Barnens värld är tuff många gånger, det är min erfarenhet. Det är något som vi vuxna inte alltid tar på allvar eller ser. De barn som på något sätt är annorlunda väljs automatiskt bort i leken och andra aktiviteter och i leken av andra barn, redan i förskolan.

 

Mitt sätt att arbeta med en barngrupp!

När jag möter en barngrupp, är alla barn egna individer som vill bli sedda, de visar det på sitt eget sätt. Att skapa trygghet för alla barn, är en ständig påminnelse när jag arbetar med en barngrupp.

Ibland får man liksom trolla med sig själv, för att få det att fungera, det är ett uttryck som jag använt mig av när jag arbetat med barn inom förskolan. Det fungerar också i arbetet som dramapedagog.

Otrygghet kan lätt sprida sig i en grupp om något barn visar sig aggressiv. Närhet och att agera som skugga till det barnet är ett sätt att skydda de andra barnen. Hålla i handen och med mildhet föra barnet en bit på vägen, för att sedan släppa taget när barnet lugnat sig.

Det dramapedagogiska förhållningssättet är kärnan i arbetet med barngrupper. Det innebär att med lekfullhet och magi få med sig barnen. När jag lyckas med detta, så känner jag mig nöjd. Planering, reflektion samt utvärdering är arbetssättet inom allt dramaarbetet.

 

Det finns barn som inte kan leka, de har svårt att skapa kontakt med andra barn. För dessa barn är vi vuxna de “bästa lekkompisarna”, till att börja med. Tillsammans, vuxen – barn kan trygghet skapas kring barnet så leken kan frodas.

Vi vet, att barn klarar skolan bättre om de kan leka. ”Leken är den fiffiga pedagogiken” menar Knutsdotter Olofsson. I dramalekar och sagogestaltning kan barn bearbeta sina inre konflikter. Kan jag hjälpa några av dessa barn att släppa på sin rädsla och våga gå in i leken, och därmed utvecklas, så blir jag lycklig.


 

Barn är inte små i sina egna ögon - det beror på vad man jämför med.

Att vara liten och att känna sig liten är inte samma sak.

De vuxnas uppgift är att få barn att känna sig större än de är.

Ur Småttingar A Swärd

 

Ungdomsgrupper

 

 

Jag arbetar med drama/kreativa metoder för att stärka ungdomars självkänsla och självförtroende, och vill anpassa innehållet i arbetet efter gruppens behov och process.

 

Katrin Byréus har utarbetat material som jag kan använda mig av, det har använts i grupper sedan början av 90-talet (Bella grus och glitter). Materialet är omarbetat för att kunna gälla nu på 2000-talet.

 

För mig som ledare är det viktigt, att vara lyhörd och se alla i gruppen. Alla ska komma till tals, därför kommer vi att samtala om upplevelser kring de olika övningarna. Att upptäcka att vi kan ha olika upplevelser om samma övning, kan vara berikande. Det i sin tur kan göra att du lär dig mer om andra människor och inte minst ytterligare något mer om dig själv.

Ungdomar har idag många framtidsmöjligheter, men i verkligheten är det ganska stora skillnader på vilka som får och kan utnyttja dessa. Alla har inte möjligheten att läsa vidare just då, när samhället kräver detta. Många ungdomar går utanför samhällets normer för vad som räknas till det “normala.”

Att ingå i en grupp med andra ungdomar, arbeta med sig själv, ha roligt tillsammans med kan vara förlösande och ge ny inspiration för att gå vidare i livet.

 

Det har inte hänt så mycket när det gäller flickor/kvinnors roll i samhället. Jag har egna upplevelser av att kvinnor i arbetsgrupper inte tillåter att någon är ”bättre” än någon annan. Det finns en tendens att trycka ner, istället för stärka varandra. Unga tjejer behöver bli medvetna om sina roller och attityder, så  de kan göra medvetna  konstruktiva val i livet.

Mitt motto i livet är: ”det är aldrig för sent”, det finns möjligheter att hitta sin väg i livet som känns rätt.  Av egen erfarenhet vet jag detta. När jag gick ut skolan vid 16 års ålder, var det lätt att få arbete. Med åren längtade jag efter att börja läsa, och på den vägen är det, kunskap är aldrig tung att bära. Jag tror på tankens kraft, det vi vill, kan bli........

Nog finns det mål och mening i vår värld, men det är vägen som är mödan värd...

Karin Boye